2006/Aug/27

นี่แน่!!! เปิดตัวด้วยเอฟเฟ็กซ์เฟี๊ยวฟ้าวอลังการซะเลย สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันตั้งชื่อเอนทรี่ซะน่ากลัวจนคนที่หลงเข้ามาแทบอยากจะปิดเครื่องหนีเลยใช่มั๊ยคะ ? (ฮา)

วันนี้ขออนุญาตหยุดเป็นดีเจชั่วคราว เพื่อเปิดเอนทรี่พิเศษ และขอต้อนรับเพื่อนๆ จากหมู่บ้านข้างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมบ้านหลังนี้ด้วยนะคะ (ให้ redirect มาที่นี่ซะเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องอัพหลายที อิอิ :D) ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านโน้นหรือบ้านหลังนี้ ดิฉันก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นและน่าอยู่เหมือนๆ กัน เพราะเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนน่ารักมากค่ะ อาจจะเป็นเพราะสังคมของเรามีลักษณะที่คล้ายๆ กัน คือก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คน ที่มีพลังและความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมเหมือนๆ กัน ก็ต้องขอแสดงความชื่นชม ทั้งคุณแชมป์เว็บมาสเตอร์ของบ้านหลังนี้ และคุณนาน่าเว็บอิดิเตอร์ ที่บ้านหลังโน้นไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

เอนทรี่นี่เป็นเอนทรี่พิเศษที่เกิดจากการที่มีเพื่อนๆ น้องๆ ทั้งที่นี่ และที่ไดคลับหลายคน มีความสนใจอยากจะตกแต่งได/บลอค ด้วยการเพิ่มโค๊ด html และถามกันมามากมาย แต่ในที่นี้ก็คงจะบอกได้เท่าที่ดิฉันมีอยู่เท่านั้น ซึ่งมันยังเป็นส่วนน้อย ถ้าสนใจยังไงก็ลองหาเพิ่มได้จากพวก Search Engine (Google,Sanook ฯลฯ) ก็แล้วกันนะคะ

^

ข้อแนะนำ

1. code ทุกอันที่จะนำไปใช้ ต้องใช้คำสั่ง copy แล้วไป paste ที่ notepad
( start --> program --> accessories -->notepad )
เลือกดู คำสั่ง format ที่ notepad ห้ามเป็น word wrap เป็นอันขาด เพื่อให้คำสั่งนั้นอยู่ในบรรทัดเดียวกันหมด

2. code ที่นำไปใช้ เมื่อแก้ไขค่า หรือ url (http:XXX) ห้ามขาดหรือเกินแม้กระทั่งเครื่องหมาย "..."

3. หลังจากที่เขียนข้อความหรือเนื้อหาลงใน ได/บลอค เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเพิ่มการตกแต่งลงไป ควรจะ copy ข้อความที่เขียนไว้ลงใน word หรือ notepad เอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีที่ต้องการแก้ไข

^

วิธีทำ

หลังจากที่เขียนข้อความทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ควรตรวจทานความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงโค๊ดตกแต่ง เพราะการแก้ไขหลังจากที่ลงโค๊ดไปแล้ว จะทำค่อนข้างลำบาก) ให้เปลี่ยนจากโหมดการเขียนแบบปกติไปเป็นภาษา html

กดปุ่ม <> ที่ tool bar ด้านบนสำหรับ Exteen / กดเลือกโหมด html ทึ่ด้านล่างขวามือสำหรับไดคลับ

จากนั้นก็นำโค๊ดที่เตรียมไว้มาวางต่อในตอนท้าย

สำหรับชาวได มีเทคนิคอยู่ตรงที่เมื่อวางโค๊ดที่นำมาต่อแล้ว ให้เปลี่ยนโหมดกลับไปเป็น แบบปกติ(design) ก่อนทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นโค๊ดจะไม่ติด

ส่วนชาวบลอคห้ามเปลี่ยนโหมดเด็ดขาด เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดเพื่อ Publish ได้ทันที

^

* เทคนิคในการ Copy โค๊ด ให้คลิกตรงหน้าข้อความที่ต้องการหนึ่งครั้ง กดปุ่ม Shift แล้วคลิกตรงท้ายสุดของข้อความที่ต้องการ จากนั้นใช้คำสั่ง Copy (คลิกขวาเลือก copy หรือกด Ctrl + C)

โค๊ดหิมะตกในได/บลอค

<head>

<style>

.drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue }

</style>

<script language="javascript">

snow = true; // false-rain; true-snow
snowsym = " * " //These are the symbols for each

rainsym = " ' " //You can put images here.

howmany = 27 //How many drops/snowflakes?

if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}

else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}

movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;

function moverain(){

for(move = 0; move < drops; move++){

xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move];

hmm = Math.round(Math.random()*1);

if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}

if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;}

drop[move].left = xx[move]

drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop;

}setTimeout('moverain()','1')}

</script>

</head>

<body>

<script language="javascript">

if (document.all){

drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array()

ly = "document.all[\'"; st = "\'].style"

for(make = 0; make < drops; make++){

document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>');

drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st);

maxx = document.body.clientWidth-40

maxy = document.body.clientHeight-40

xx[make] = Math.random()*maxx;

yy[make] = -100-Math.random()*maxy;

drop[make].left = xx[make]

drop[make].top = yy[make]

mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;

drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20;

if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'}

drop[make].color = col;

}

window.onload=moverain

}

</script>

</body>
^

โค๊ดดอกซากุระร่วง

<script src="http://www.geocities.com/sweety21st/sakura.js"></script>
<!--ดอกซากุระร่วง --><style>ul{list-style: ;list-style-image: url('http://i28.photobucket.com/albums/c201/maip/kapook_14322351.gif');}</style>
^
^
โค๊ด script ของรูป
+
<script language="JavaScript">
<!-- Multi Random Movement 2 Script by kurt.grigg@virgin.net

Pic=new Array("http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament1.gif",
"http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament2.gif",
"http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament3.gif",
"http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament4.gif",
"http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament5.gif",
"http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament6.gif",
"http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/ornament7.gif")
MaxSpeed=4;
MinSpeed=2;

/************************ Nothing needs altering below ************************/
load = new Array()
for(i=0; i < Pic.length; i++)
{
load[i] = new Image();
load[i].src = Pic[i];
}
n=Pic.length;
n6=(document.getElementById&&!document.all);
ns=(document.layers);
ie=(document.all);
d=(ns||ie)?'document.':'document.getElementById("';
a=(ns||n6)?'':'all.';
n6r=(n6)?'")':'';
s=(ns)?'':'.style';
if (ns){
for (i=0; i < n; i++)
document.write("<LAYER NAME='pics"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img name='netpics' src="+load[i].src+"></LAYER>");
}
if (ie||n6){
for (i=0; i < n; i++)
document.write("<div id='pics"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px'><img src="+load[i].src+"></div>");
}
VB=0;
HB=0;
R=new Array();
PB=new Array();
RD=new Array();
Y=new Array();
X=new Array();
D=new Array();
SP=new Array();
BY=new Array();
BX=new Array();
for (i=0; i < n; i++){
Y[i]=10;
X[i]=10;
D[i]=Math.floor(Math.random()*70+10);
SP[i]=Math.floor(Math.random()*MaxSpeed+MinSpeed);
}
function Curve(){
plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1,0,5,-5)
for (i=0; i < n; i++){
R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length);
RD[i]=plusMinus[R[i]];
}
setTimeout('Curve()',1500);
}
function MoveRandom(){
var H=(ns||n6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight;
var W=(ns||n6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth;
var YS=(ns||n6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
var XS=(ns||n6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;
for (i=0; i < n; i++){
BY[i]=-load[i].height;
BX[i]=-load[i].width;
PB[i]=D[i]+=RD[i];
y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180);
x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180);
if (D[i] < 0) D[i]+=360;
Y[i]+=y;
X[i]+=x;
VB=180-D[i];
HB=0-D[i];
//Corner rebounds! not necessary but looks nice.
if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;}
if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=1;X[i]=W+BX[i];D[i]=135;}
if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=1;D[i]=315;}
if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=W+BX[i];D[i]=225;}
//Edge rebounds!
if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;}
if (Y[i] > H+BY[i]) {Y[i]=H+BY[i];D[i]=HB;}
if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;}
if (X[i] > W+BX[i]) {X[i]=W+BX[i];D[i]=VB;}
var temp=eval(d+a+"pics"+i+n6r+s);
temp.top=Y[i]+YS;
temp.left=X[i]+XS;
}
setTimeout('MoveRandom()',70);
}
Curve();
MoveRandom();
//-->
</script>
^
^
โค๊ดหัวใจลอย
+
<EMBED style="LEFT: 0; WIDTH: 745; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 463" align=right src= http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf type=application/octet-stream wmode="transparent" quality="high" ;;></EMBED>
^
^

ต่อไปเป็น Code flash พื้นฐานที่เอาไว้ใช้กับ url ของตัว flash ต่างๆ โดยเราสามารถปรับค่าของการแสดงผลได้เองอีกด้วย จากตัวอย่างเป็นโค้ด Christmas Ornaments ที่เห็นแกว่งไปมา ที่ช่วงบนสุด
^
Christmas Ornaments
+
<EMBED style="LEFT: 100px; WIDTH: 820px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 370px" align=right src= http://imgfree.21cn.com/free/flash/162.swf width width=820 height=370 type=application/octet-stream wmode="transparent" quality="high" ;;></EMBED>
+
^
URL ของ Flash ที่สามารถนำไปใช้ใส่ในโค้ดได้(แทนที่ตรงส่วนสีแดงในโค๊ด)
+
ปลาว่ายน้ำ
http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
น้ำกระเพื่อม
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
ห่วงสีชมพูลอย
http://imgfree.21cn.com/free/flash/36.swf
ดอกไม้สีชมพูลอย
http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
เมเปิ้ลร่วง
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
หัวใจสีเขียวหยด
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
กบกระโดดอีกแบบ
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
นกบินเป็นฝูง
http://imgfree.21cn.com/free/flash/59.swf
หัวใจสีชมพูลอย
ดอกไม้สีเหลืองร่วง
http://imgfree.21cn.com/free/flash/63.swf
ดอกไม้สีฟ้า
http://imgfree.21cn.com/free/flash/64.swf